Trikomzap maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de webshop van trikomzap.nl.

Informatie op deze webshop
We proberen de informatie op deze webshop actueel te houden, maar het is mogelijk dat informatie op deze webshop onvolledig of verouderd is. De informatie op deze webshop verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze webshop verkregen informatie.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de webshop op het moment van jouw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten en vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Trikomzap mogen claimen of te veronderstellen.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Trikomzap is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content. De content op deze webshop mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Geen vervanging van arts of therapeut
Het gebruik van de apparatuur, behandelprogramma's met elektrische biofrequenties en de behandeladviezen die hier worden gegeven zijn gebaseerd op therapeutische bevindingen, die niet worden erkend door de zogenaamde conventionele geneeskunde. De uitspraken over indicaties en effectiviteit, evenals de toepassingen van de hier vermelde producten, zijn geen vervanging van de behandeling door een arts, therapeut of alternatieve geneeskundige. 

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze webshop is geplaatst.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.